Unable to create /cache/mod_novarp/pjmr_91.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.

Ochrona zasilania medycznych systemów diagnostycznych

Recepta
UPS’y z Eaton’a.
Zasilacze bezprzerwowe UPS marki Eaton chronią kosztowne urządzenia przed problemami ze strony ogólnodostępnej sieci energetycznej, które są częstą przyczyną awarii wrażliwej elektroniki lub utrudniają procedurę. Najlepszym rozwiązaniem są tu UPS’y wykonane w technologii on-line, tj. Eaton serii 9xxx, eliminujące wszystkie wspomniane wyżej zakłócenia. W celu uzyskania większej niezawodności systemu zasilania i wydłużenia czasu podtrzymania do kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu godzin, do zasilacza UPS dołącza się dodatkowe źródło zasilania – zespół prądotwórczy - tworząc tzw. tandem. Taki układ daje bardzo duże bezpieczeństwo i pewność, że w razie awarii sytemu zasilania podstawowego urządzenia o znaczeniu krytycznym będą zasilane bez przerw, co uchroni odbiorców od wielu, niejednokrotnie poważnych strat spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej. Eaton oferuje agregaty prądotwórcze marki Caterpillar oraz SDMO w pełnym zakresie mocy, tj. od kilku kVA do kilku MVA.
Przykładowe zastosowania UPS w szpitalnictwie:

 • sprzęt diagnostyczny;
 • urządzenia podtrzymujące czynności życiowe;
 • sale operacyjne;
 • gabinety zabiegowe;
 • gabinety lekarskie;
 • serwerownie;
 • magazyny krwi;
 • oświetlenie awaryjne;
 • windy ewakuacyjne;
 • pomieszczenia biurowe;
 • recepcja;
 • elektroniczne urządzenia ppoż.;
 • monitoring.

Leczenie
Korzyści dla administratorów, techników i pacjentów.

Wiele osób nie jest świadomych potencjalnych zagrożeń ze strony sieci energetycznej zanim się one nie pojawią. Długofalowe planowanie pozwala zapobiec ich niewykluczonym niszczycielskim konsekwencjom. Z zasilaniem gwarantowanym Eaton’a, Twój szpital zyska mnóstwo korzyści:

Poprawa jakości opieki nad pacjentami.Eliminacja opóźnień i przekładania umówionych wizyt na inny termin.

Poprawa jakości diagnostyki.Niezakłócone zasilanie pozwala uzyskać lepszej jakości zdjęcia, redukując jednocześnie ryzyko postawienia błędnej diagnozy.

Wydłużona żywotność urządzeń. Dzięki rozwiązaniu „kwestii energetycznych”, powodujących korozję niektórych elementów i błędy w wewnętrznej komunikacji systemu, urządzenia stają się bardziej niezawodne a ich żywotność ulega wydłużeniu.

Podniesienie wydajności pracy i wzrost dochodów.Przerwy w pracy sprzętu zmniejszają produktywność personelu i ograniczają dochody szpitala.

„Święty spokój”.Pewność, że urządzenia diagnostyczne są chronione przeciwko wszelkim zakłóceniom ze strony sieci energetycznej. Zapewnienie odpowiedniej jakości energii dostarczanej skomplikowanym urządzeniom medycznym stanowi tylko niewielki ułamek ich wartości. Zysk z zastosowania zasilania gwarantowanego marki Eaton z pewnością znacznie przewyższy poniesione na nie wydatki.