Unable to create /cache/mod_novarp/pjmr_91.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.

Wdrożenia

Świadczą o nas nasi Partnerzy biznesowi. Chcemy zaprezentować nasze kompetencje poprzez wykonane przez nas wdrożenia. Poniżej lista ważniejszych projektów wykonanych przez nas w ciągu ostatnich 2 lat:

 • budowa pełnej infrastruktury informatycznej w SPZOZ w Giżycku 2010 r.
 • wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Zdrowia VITA w Starachowicach 2010 r.
 • budowa pełnej infrastruktury sieciowej oraz serwerowni dla Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji 2009 r.
 • budowa środowiska przetwarzania danych wysokiej dostępności High-Availability (HA) w oparciu o wirtualizację zasobów dla Miejskigo Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu  2009 r.
 • rozbudowa infrastruktury sieciowej w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym 2009 r.
 • dostawa serwerów do systemu High-performance computing (HPC) dla Orka Sp. z o.o. 2009 r.
 • kontynuacja modernizacji i rozbudowy systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie 2009 r.
 • budowa infrastruktury sieciowej w oparciu o technologię miedzianą, światłowodową i bezprzewodową dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2008 r.
 • zaprojektowanie architektury i wdrożenie systemu dla polskiego oddziału  Alwaseet International 2008 r.
 • umowa maintenance systemu bezpieczeństwa opartego na rozwiązaniach CheckPoint i Websense dla Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – 2008 r.
 • dostawa i instalacja systemu zarządzania zagrożeniami UTM dla ZGN Warszawa ŒŚródmieście – 2008 r.
 • dostawa i instalacja wyposażania teleinformatycznego, w tym 130 UPS'ów dla Jednostki Wojskowej 2305 – 2008 r.
 • dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (106 stanowisk) dla ZGN Warszawa Œródmieœcie– 2008 r.
 • dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (50 stanowisk) dla POC Dipservice – 2008 r.
 • Wykonanie audytu infrastruktury teleinformatycznej dla NOMI S.A. – 2007 r.
 • Wykonanie sieci WLAN w technologii HP na Akademii Medycznej w Warszawie – 2007 r.
 • Budowa systemu dostępu do internetu i systemu bezpieczeństwa dla KIM Sp. z o.o. – 2007 r.
 • Zarządzanie œśrodowiskiem informatycznym wraz z usługą wsparcia użytkowników systemu w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 2007 r.
 • Kompleksowa usługa wsparcia użytkowników systemu informatycznego wraz z usługa Help Desk dla VAN Cargo S.A. – 2007 r.
 • Dostawa infrastruktury do budowy systemu archiwizacji oraz portalu w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (CBA) – 2007 r.