Unable to create /cache/mod_novarp/pjmr_91.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.

Infrastruktura teleinformatyczna szpitala

Warstwa aplikacyjna
W tej warstwie pracują serwery aplikacji. Użytkownicy mają dostęp do aplikacji uruchomionych pod kontrolą systemów operacyjnych takich jak :
Microsoft Windows;
Solaris, Linux, HP-UX, AIX (tryb tekstowy i graficzny);
IBM mainframe lub AS/400;
HTML, Java.
Terminale Sun Ray Virtual Display Client
Klient Sun Ray to proste, tanie i pobierające niewiele mocy urządzenie, które nie wymaga administrowania, zapewnia dostęp do aplikacji na praktycznie dowolnej platformie — system operacyjny Solaris™, technologia Java™, Linux, UNIX®, Microsoft Windows, AS/400 oraz komputery mainframe.
Architektura Sun Ray obejmuje dwa składniki: urządzenia- Klient Sun Ray oraz oprogramowanie Sun Ray Software. W odróżnieniu od uproszczonych klientów z wbudowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows lub Embedded Linux, a także złożonych komputerów osobistych klasy PC, klient Sun Ray nie wymaga żadnej modernizacji ani zwiększania mocy obliczeniowej w przypadku wprowadzenia nowych aplikacji. Użytkownik może uzyskać dostęp do własnej sesji z dowolnego urzšdzenia Sun Ray w sieci lokalnej (LAN) lub rozległej (WAN). W przypadku użycia kart inteligentnych (smart card), aby uzyskać natychmiastowy dostęp do uruchomionej własnej sesji, użytkownik winien jedynie włożyć kartę do czytnika dowolnego klienta Sun Ray. Z kolei oprogramowanie Sun Ray Software zapewnia uwierzytelnianie użytkowników oraz szyfrowanie transmisji pomiędzy serwerem a klientem, a także zarządzanie sesjami użytkowników. Podejście takie nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa, lecz także ułatwia obniżenie złożoności i nakładów na administrowanie środowiskiem informatycznym. Ponadto Sun Ray Software zapewnia automatyczne równoważenie obciążenia, co pozwala na optymalizację wydajności dzięki rozdzielaniu sesji pomiędzy poszczególne serwery w grupie. Równoważenie obciążenia uwzględnia obciążenie i wydajność każdego serwera (liczbę i szybkość procesorów), dzięki czemu większe lub mniej obciążone serwery przejmują część pracy od mniejszych i mniej wydajnych.

Najważniejsze właściwości:

  • Szybkie i łatwe udostępnianie aplikacji Microsoft Windows, Unix, Linux, Java, mainframe i AS 400 różnorodnym urządzeniom klienckim;
  • Dostęp do wszystkich aplikacji Przedsiębiorstwa za pomocą przeglądarki WWW;
  • Nieinwazyjna, trójwarstwowa architektura nie wymusza zmian po stronie serwerów klientów, jak również samych aplikacji;
  • Mobilność aplikacji i sesji między urządzeniami klienckimi;
  • Sprawdzone standardy bezpieczeństwa;
  • Integracja z systemem operacyjnym Klienta;
  • Wydłużenie czasu życia posiadanych Desktopów.


Oprogramowanie Sun Secure Global Desktop
Zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji działających na serwerach z systemami Microsoft Windows, Solaris, Linux, UNIX oraz mainframe z komputerów stacjonarnych klasy PC, cienkich klientów oraz urzšdzeń mobilnych. W architekturze Sun Secure Global Desktop Software, aplikacje są wdrażane na centralnie zarządzanych serwerach aplikacji. Aby uzyskać do nich dostęp, wystarczy skorzystać z przeglądarki WWW wyposażonej w technologię Java. Taki model przenosi złożoność zarządzania infrastrukturą IT z pojedynczych komputerów biurkowych do centrum przetwarzania danych, gdzie znacznie łatwiej sterować i monitorować jej działanie. Wprowadzanie nowych aplikacji lub aktualizacja istniejących wymaga jedynie zmian na centralnych serwerach, a klienci mogą od razu skorzystać z nowego oprogramowania, nie modyfikując nic w urządzeniach z poziomu których uzyskują dostęp do serwerów.

Sun Secure Global Desktop Software
Jest to idealny sposób na ujednolicenie zróżnicowanego środowiska komputerów biurowych. Pozwala zbudować spójną infrastrukturę dostępu do aplikacji, w której wszystkie urządzenia klienta wykorzystywane w fi rmie lub instytucji mają takie same warunki dostępu do aplikacji niezależnie od tego, czy są to komputery biurkowe, terminale, czy też urządzenia reprezentujące klasy pośrednie (telefony komórkowe czy PDA). System został zaprojektowany tak, aby spełnić najwyższe normy bezpieczeństwa. Wykorzystuje otwarte standardy oraz gwarantuje solidne zabezpieczenia i mocne szyfrowanie. Administratorzy mogą być pewni, że dostęp do aplikacji i danych będą mieli jedynie autoryzowani użytkownicy. Ich identyfi kacja może być oparta na sprawdzonych mechanizmach takich jak RSA SecureID, a także standardach korporacyjnych takich jak LDAP, NIS, system haseł UNIX oraz Microsoft Active Directory.