Unable to create /cache/mod_novarp/pjmr_91.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.

Konsultacje i doradztwo

Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów

ŒŚwiadczymy usługi  w zakresie pozyskiwania środków oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w zakresie procesu pozyskania œśrodków, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku, aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

 
Nasza oferta obejmuje:

doradztwo w zakresie założeń projektu

przygotowanie Studium Wykonalności projektu

przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego

rozliczanie dotacji

  • obsługę inwestycji w ramach usługi Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu

Naszymi Klientami są placówki ochrony zdrowia SPZOZ i NZOZ oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Gwarantując profesjonalizm, doświadczenie i skuteczność w przygotowaniu koncepcji informatyzacji, studium wykonalności oraz wniosków zapraszamy do współpracy.

Osoba wiodąca: Kazimierz Złotkowski

                              tel. 502-152-056

                              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Konsultacje
W obecnych czasach systemy informatyczne są kluczowym elementem działania większości firm. Wartość informacji zgromadzonej i przetwarzanej przez systemy informacyjne w firmie jest jednym z ważniejszych a bywa, że najważniejszym zasobem. W związku z tym nie możemy nie doceniać wpływu, jaki ma właściwe zarządzanie systemami informatycznymi firmy na osiągane przez nią wyniki.

Oferujemy usługi doradcze w zakresie:
•    budowy architektury systemu informatycznego;
•    doboru rozwiązań informatycznych;
•    analizy potrzeb i definicji wymagań dla systemów informatycznych;
•    projektowania i organizacji procesu wyboru rozwišzań informatycznych;
•    organizacji procesu migracji aplikacji i systemów.
 

 

Zarządzanie projektami informatycznymi
Z projektem informatycznym menedżerowie biznesowi w firmie wiążą nadzieję na osiągnięcie zdefiniowanych korzyści biznesowych. Wiąże się z tym jednak znaczne ryzyko niepowodzenia. Jednym z kluczowych elementów wpływających na osiąganie sukcesów w realizacji projektu są prawidłowo i racjonalnie stosowane metodyki zarządzania projektami. Dysponujemy grupą Kierowników Projektów certyfikowanych w zakresie metodyki Prince2. Projekty prowadzimy w oparciu o dobre praktyki Project Management Institute (PMI) zapisane w PMBOK. Nasz Zespół Projektowy to osoby posiadające doświadczenia w zakresie prowadzania i ukończenia z sukcesem złożonych projektów integracyjnych.

Oferujemy usługi w zakresie:
•    zarządzania projektami powierzonymi przez Klienta;
•    audytu projektów z ukierunkowaniem na budowę planów nadzwyczajnych;
•    konsultacji w zakresie organizacji biura projektów;
•    doradztwa w zakresie stosowania metodyki Prince2 w zarządzaniu projektami;
•    doradztwa w zakresie stosowania najlepszych praktyk zawartych w PMBOK®.

Budowa modelu zarządzania IT w oparciu o biblioteki najlepszych praktyk ITIL
Wymagania stawiane firmowym działom IT przez menedżerów biznesu są coraz większe. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się menadżerowie IT odpowiedzialni za zarządzanie,  utrzymanie oraz rozwój systemów. Ciągły niepokój o awarie, rosnące wymagania w zakresie wydajności i zwiększający się zakres funkcjonalności systemów jako wynik poszukiwania przewagi konkurencyjnej w biznesie zmuszają do poszukiwania takich metod pracy, które gwarantowałyby omijanie podstawowych błędów, powtarzalność i transparentność działania.

Odpowiedzi na powyższe i wiele innych wyzwań niesie biblioteka najlepszych praktyk w IT (ITIL). ITIL rewolucjonizuje podejście do zarządzania IT. Pozycjonuje Działy IT w roli usługodawcy, czyni pracę IT transparentną i rozliczalną. Co ważne, łączy wymagania wobec IT z ponoszonymi środkami na jego utrzymanie i rozwój. Chcąc działać zgodnie ze wskazówkami ITIL nie wystarczy jednak sięgnąć po powszechnie dostępną teorię.

Oferujemy usługi w zakresie:
budowy koncepcji adaptacji ITIL w firmie; 
projektowania katalogu usług; 
prowadzenia i realizacji projektów adaptacji procesowego modelu zarządzania IT opartego o ITIL; 
doradztwa w zakresie doboru narzędzi implementujących obsługę procesów zarządczych; 
analizy poziomu dojrzałości procesów zarządczych; 
doradztwa w zakresie budowy bazy konfiguracji; 
doradztwa w zakresie organizacji Service Desk.

Budowanie relacji biznes IT w oparciu o zasady nadzoru IT (IT Governance)
Pomimo że wydatki na utrzymanie systemów informatycznych są znaczącym elementem kosztów operacyjnych, to trudno znaleść w świecie firmę, której pracownicy byliby w pełni zadowoleni ze współpracy z działem IT. Użytkownicy systemów IT zwykle mają poczucie, że ich zgłoszenia są przyjmowane zbyt opieszale, a rozwiązanie problemu zajmuje zbyt wiele czasu. Z kolei szefowie działów biznesowych jakże często stwierdzają, że dostarczane systemy wdrażane są przez IT z dużym opóźnieniem i nie odpowiadają ich potrzebom i oczekiwaniom. Z czasem rozczarowanie po stronie użytkowników  biznesowych i frustracja specjalistów IT prowadzi do otwartego konfliktu. Konflikt ten jest wynikiem niespójności strategii działania pionów odpowiedzialnych za IT z działami biznesowymi firmy, widoczny zarówno na poziomie utrzymania, jak i tworzenia nowych rozwiązań.

Oferujemy usługi w zakresie:
•    analizy poziomu dopasowania modelu zarządzania IT do procesów biznesowych;
•    dostosowania roli i wartości IT do potrzeb przedsiębiorstwa;
•    wymiarowania projektów IT;
•    tworzenia strategii IT w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników.

Audyt systemów informatycznych
Tradycyjny, występujący w wielu publikacjach, podział audytu jest następujący: audyt finansowy, operacyjny, informatyczny. Wymieniane są również inne rodzaje audytu takie jak: audyt systemu, audyt działalności (jako ocena efektywności), audyt zgodności (z przepisami i regulacjami) itp.
Audyt informatyczny może być traktowany jako samodzielne przedsięwzięcie lub jako element pomocniczy audytu finansowego lub operacyjnego.
Zakres przedmiotowy dla audytu informatycznego jako samodzielnego przedsięwzięcia jest bardzo szeroki od oceny zarządzania bezpieczeństwem pojedynczego systemu operacyjnego do oceny złożonych systemów informacyjnych.
Właściwie przeprowadzony audyt może być  wyjściem do opracowania i przeprowadzenia efektywnego procesu transformacji mającego na celu osiągnięcie w przedsiębiorstwie optymalnego poziomu dopasowania biznes-IT.
Oferujemy przeprowadzenie audytu systemów informatycznych z uwzględnieniem zaleceń zwartych w publikacjach IT Governance Institute, w tym COBIT  Control Objectives for Information and related Technology.
Grono naszych doświadczonych audytorów to członkowie ISACA - Stowarzyszenia do spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych.