Oprogramowanie do kontroli oraz kalibracji monitorów

Wszystkie komponenty pracują na jednym serwerze z wykorzystaniem protokołu SNMP.
GammaCompMD Administrator Suite jest systemem otwartym, który umożliwia pełną integrację monitorów NEC z już istniejącym systemem zarządzania jakością obrazów.
Zalety oprogramowania GammaCompMD Client:

  • kontrola stanu monitora - temperatura, jasność, szacunkowy czas życia;
  • zapewnienie wymaganej jakości obrazu na stacjach PACS;
  • dostęp do informacji o monitorze: numer seryjny, data ostatniej kalibracji i kontroli dostosowania;
  • informacje o dacie wymaganej następnej kalibracji lub kontroli dostosowania;
  • wykonanie testu dostosowania i ponownej kalibracji do standardu DICOM część 14;
  • kontrola równomiernej jakości obrazu w każdym miejscu ekranu;
  • zestawianie par monitorów oraz przenoszenie ustawień z jednego monitora na inny;
  • tworzenie raportów z testów zgodnie z standardem DIN V6868-57 i zaleceniami AAPM.