Wirtualizacja

Kiedy stosować wirtualizację?
Opracowywanie strategii wirtualizacji ma sens w przypadku środowisk, w których spełniony jest dowolny z poniższych warunków:

  • w centrum przetwarzania danych dostępna jest ograniczona ilość miejsca, a trzeba zainstalować więcej serwerów;
  • całkowite koszty energii i klimatyzacji generowane przez centrum przetwarzania danych są bardzo duże i muszą zostać zmniejszone;
  • wiele serwerów zbliża się do końca okresu eksploatacji i trzeba je przenieść do centrum przetwarzania danych;
  • wdrożenie nowego, serwerowego systemu operacyjnego od fazy testowej do produkcyjnej trwałoby bardzo długo;
  • koszty do utrzymania serwera są wysokie i muszą zostać obniżone;
  • wymagane są cykle testowe przed wdrożeniem.


Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, zapraszamy do rozmowy z nami. Dobierzemy zarówno sprzęt, jak i produkt, bo wirtualizacja może zostać przeprowadzona na różnych platformach software'owych.